Zene, vidámság, torna, akrobatika

A sportág tökéletesen alkalmas arra, hogy megszerettesse a gyerekekkel a mozgást, a sportot. A zene mindig vidámságot hoz az edzésbe, elfeledtetve a fáradtságot.

A táncos mozdulatokkal összekötött akrobatikus elemek fejlesztik az erőt, a kitartást, a hajlékonyságot, a ritmus- és egyensúlyérzéket. Olyan komplex testi fejlesztést ad észrevétlenül, amely megalapozza a felnőttkorra is az egészséges és erős testet.

Ha jön a “rettegett”mini tini korszak, tombolnak a hormonok és a kódolt lustaság. Törvényszerű-e az elhízás?

A válaszunk egyértelműen: NEM!

Versenyzés

A Fitkid lényege, hogy a sportoló bemutat egy zenére készült koreográfiát,  amely kötelezően választható elemeket tartalmaz. A koreográfia épülhet valamilyen történet elmesélésére, (különböző karakterek megjelenítésére) vagy egy táncstílus bemutatására. Az elemek nehézségi szintje és a hossza mindig a versenyző korosztályának és kategóriájának megfelelő.

A gyakorlat elemei 4 elemcsoportból kerülnek kiválasztásra: 

  • lazasági-, 
  • erő-, 
  • akrobatikus elemek, 
  • ugrások.  

Az elemeknek nehézségüktől függően van egy-egy elem-értékük, amely – megfelelő kivitelezés esetén – hozzáadódik a végpontszámhoz. Ez adja a gyakorlat TARTALOM pontszámát. Amennyiben a sportoló az adott elemet nem az elfogadás követelményeinek megfelelően mutatja be, úgy az elem értéke nulla. Csapat gyakorlat esetén, ha csak az egyik versenyző rontja el az elemet, annak értéke akkor sem adódik hozzá a gyakorlat pontszámához, vagyis annak az elemnek az értéke elvész.

A bírók a gyakorlat teljes mozgásanyagát – beleértve az összekötő- a táncos- és a választott elemeket – technikai kivitelezés szempontjából is pontozzák. Ez a TECHNIKA pontszám. Csapat gyakorlat esetén a technikai pontszám a leggyengébb teljesítményű versenyzőhöz igazodik!

A harmadik pontot a MŰVÉSZI HATÁS alapján kapják a versenyzők. Ez további részpontszámokból tevődik össze, és a versenyterület kihasználásától kezdve a zenehasználaton át az előadásmódig több mindent felölel.
Mindhárom szempont külön követelmény rendszerre és al-szempontokra bontható, ami segíti a bírókat a lehető legobjektívebb értékelésben. A bírók egymástól függetlenül pontoznak. Mindhárom esetben az adott pontszámokból a legmagasabb és a legalacsonyabb pontszám kiesik, és a középső pontszám az érvényes részpontszám. A tartalom, technika és művészeti részpontszámok összege adja a végpontszámot.